Een veilige rookgasafvoer is puur maatwerk

3 Minuten Gepost op:


Over ons

Een innovatieve toekomst met industrie en productie! De wereld wordt steeds innovatiever. Industrie en productie zijn onmisbaar voor de groeiende economie. Fabrikanten produceren tegenwoordig met behulp van mechanisering en automatisering terwijl de ambacht in vergetelheid is geraakt. Industrie en productie leveren een imposant aandeel aan onze export van maar liefst 80%. Er worden tevens nieuwe duurzame technologieën ingezet om de focus omtrent het klimaat en energie te optimaliseren en wordt er gezorgd voor voldoende werkgelegenheid. Deze blog is speciaal voor lezers die geïnteresseerd zijn in de Industrial & Manufacturing sector. Dit blog beschrijft onder andere actuele informatie rond de ontwikkelingen van de Industrial & Manufacturing sector. De lezers kunnen informatie ophalen, meningen geven of vragen stellen over dit onderwerp. Veel leesplezier!<br/>

Zoeken

Categorieën

Recente artikelen

In het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens wordt aardgas gebruikt voor het verwarmen van de woning. Tijdens de verbranding van dat gas komen andere gassen vrij, die in het algemeen als rookgassen worden aangeduid. Deze rookgassen zijn niet bepaald gezond om in te ademen. Het is dan ook erg belangrijk dat ze snel en efficiënt de woning via een zogenoemd rookgaskanaal verlaten. Die afvoermethode is trouwens niet bij alle verschillende typen woningen gelijk. Wanneer er vanwege onkunde een verkeerd afvoerkanaal wordt geplaatst, kan dat tot gevolg hebben dat er een veel te hoge concentratie aan rookgassen in de woning blijft hangen. Dit kan tot ernstige gezondheidsrisico’s leiden.

Tal van factoren om rekening mee te houden

Op hoofdlijnen zijn er twee verschillende soorten afvoermethodes: horizontaal en verticaal. In het geval van horizontale afvoer worden de rookgassen in een externe schoorsteen gezogen, vanwaar ze verder worden afgevoerd. Verticale afvoersystemen zijn daarentegen voorzien van een afvoerbuis binnenshuis, die uiteindelijk op het dak van de woning uitkomt. Welke afvoermethode het meest effectief is, hangt van de warmtebron af die de rookgassen afgeeft. cv- en hr-ketels, haarden en kachels hebben namelijk elk zo hun eigen meest geschikte manier van rookgasafvoer. Het maakt daarnaast ook uit of het verwarmen met gas of hout plaatsvindt. En ook de plek waar de (centrale) warmtebron staat opgesteld, speelt een belangrijke rol in het volledige plaatje. Tenslotte is ook de hoogte van de schoorsteen van belang, want deze moet wel voldoende trek kunnen genereren en de uitstoot van de gassen mag niet tot overlast bij buurtbewoners zorgen.

Afvoer van rookgassen in appartementen

De manier waarop de rookgasafvoer plaatsvindt, hangt natuurlijk ook af van het type woning. Zo beschikken veel appartementen niet over een eigen schoorsteen, maar wordt er gebruik gemaakt van een zogenoemd cascadesysteem. Dit systeem is een collectieve manier van rookgassen afvoeren, waarbij elk appartement dan een eigen aansluiting op het gezamenlijke afvoerkanaal heeft. Wie in een appartement van een andere warmtebron dan een cv- of hr-ketel gebruik wil maken, stuit in veel gevallen op beperkingen in het reglement van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Toch is het plaatsen van een of meerdere losse gaskachels in een appartement op zich goed mogelijk, ook al zullen daarvoor dan vaak wel een aantal extra aanpassingen in de woning moeten worden uitgevoerd.

Het dak is bepalend

Wie in een huis zonder onder- of bovenburen woont, heeft een vrijere keuze in het plaatsen van verschillende warmtebronnen. In dat geval moet er wel met de specifieke daksituatie rekening worden gehouden. Wanneer de woning een plat dak heeft, dan kan de schoorsteen met een nisbus stevig op het dak worden gemonteerd. In dat geval zijn er geen aanvullende hulpmiddelen, zoals tuigbeugels nodig. Bij hellende daken speelt vooral het soort dakbedekking een grote rol bij het bepalen van de meest geschikte vorm voor de afvoer van rookgassen. Zo zullen er extra brandwerende maatregelen genomen moeten worden wanneer het pand een rieten dak heeft. Kortom, de meest geschikte methode van rookgasafvoer is niet te onderschatten maatwerk dat bij voorkeur door specialisten uitgevoerd moet worden.     

 

• Tags: • 510 Woorden